วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 00:00 น.

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60ปี สำนักงาน ช.พ.ค. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิ.ย.54-30 ก.ย.54 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที สำนักงาน สกสค.สุพรรณบุรี

หมายเหตุ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ให้ชะลอการรับสมัครบุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคำสั่งงานปฏิบัติงานด้านการศึกษาไว้ก่อน